Normalització lingüística

El bunyol, el nyap o l’endemesa del canvi de model lingüístic educatiu

La chapuza o el estropicio del cambio de modelo lingüístico educativo
The botched job due to the change in the linguistic model of education

CARTA OBERTA AL CONSELLER D’EDUCACIÓ DEL GOVERN BALEAR

 

Sr. Rafel Bosch,

vagi per endavant que la motivació d’aquest escrit no és expressar l’opinió que, com a pare d’alumnes en edat d’escolarització infantil, tinc sobre el fet que el govern que vostè representa en matèria d’educació hagi decidit canviar el model lingüístic. Així i tot, molt probablement, de qualque manera m’hi hauré de referir.

Llegeix més...

Volem tv