Solidaritat i Cooperació

MANIFEST DE LES ENTITATS BALEARS DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT