Promoció interna temporal: llistes definitives d’admesos i exclosos

Al BOIB núm. 136 del 5 d’octubre s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven les llistes definitives d’admesos i exclosos per constituir borses de funcionaris de carrera per cobri, pel sistema de nomenament provisional per a la millora de l’ocupació places de funcionari dels cossos generals de la CAIB.

Constitució borsa ordinària del Cos Administratiu CAIB

En data 9 de setembre de 2023 es publica al BOIB la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d'abril de 2019.

Publicat el nomenament de funcionaris del cos auxiliar administratiu CAIB i adjudicació de llocs

En data 09/09/2023 s'ha publicat en el BOIB núm. 125 la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos auxiliar a les persones aspirants que han superat el procés selectiu i amb la adjudicació de llocs de treball de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Informar a les persones de l'illa d'Eivissa que s'ha advertit un error a la resolució esmentada que afecta al compliment del requisit del lloc amb codi F0228000M. En conseqüència, es publicarà la Resolució de rectificació en el BOIB del proper dimarts.

Després de detectar l'errada que el lloc amb codi F022000M (que s'havia oferit en el torn lliure d'Eivissa) té com a requisit el "Curs d'atenció al públic o a la ciutadania organitzats per l'EBAP", i la persona a la que s'ha adjudicat aquest lloc no disposa d'un curs vàlid per ocupar-lo, s'ha publicat al BOIB núm. 126 del 12 de setembre la Resolució de la correcció d'errades.

Novetats concurs oposició auxiliar procés selectiu 2019 (OPE2018)

El 15 de juny es va publicar la llista provisional de mèrits de la fase de concurs del procés selectiu 2019 (OPE 2018) .

Els aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional de mèrits. (fins dimarts dia 20 de juny)

https://oposicions.caib.es/

Novetats estabilització i promoció interna

ES PUBLIQUEN LES LLISTES PROVISIONALS DEL CONCURS DE MÈRITS DELS COSSOS GENERALS

Avui han comparegut la consellera i les directores de l'EBAP i de Funció Pública per a anunciar algunes novetats dels processos d'estabilització.

Han anunciat que avui s'han publicat al portal de l'opositor (oposicions.caib.es) les llistes provisionals d'aprovats del concurs de mèrits d'estabilització dels cossos generals del personal funcionari de la CAIB. Hi ha set dies hàbils a partir del 14 de juny per a presentar l'escrit d'elecció dels llocs de treball i la resta de documentació . Ho podeu consultar en aquesta resolució: https://www.caib.es/oposicions/annexos/ESTABILITZACIO/Resolucio.pdf

PREVISIONS DE DATES D'EXAMEN DEL CONCURS OPOSICIÓ D'ESTABILITZACIÓ

També han anunciat dates d'examen del concurs oposició d'estabilització:

18 de novembre: promoció interna i personal laboral

25 de novembre: superior i gestió

2 de desembre: administratiu i subaltern

16 de desembre: auxiliar

Pàgina 6 de 17