Convocatòria procés selectiu personal laboral CAIB

Al BOIB núm. 165 del 20 de desembre de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de la CAIB.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució al BOIB (fins dia 9 de gener de 2023)

Convocatòria procés selectiu cos facultatiu subaltern, escala suport instrumental, especialitat auxiliar de suport

Al BOIB núm. 165 del 20 de desembre de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la CAIB.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució al BOIB (fins dia 9 de gener de 2023)

Aprovada l’Oferta Pública d’Ocupació 2022 de funcionaris GOIB

Al Consell de Govern de 28 de novembre s'ha aprovat l'oferta d'ocupació pública 2022, amb un total de 332 places, 166 de promoció interna i 166 de torn lliure amb accés per oposició.

Es preveu que la convocatòria de promoció interna sortirà abans de 31 de desembre de 2022, conjuntament amb les ofertes d'ocupació pública de 2019, 2020 i 2021, amb un total de 312 places.

Les ofertes de torn lliure dels anys 2019, 2020 i 2021 es convocaran per concurs oposició (20-80).

Podeu consultar l’OPE 2022 als enllaços següents:

Concurs obert i permanent

Funció Pública preveu que el nou sistema de concurs obert i permanent per las funcionaris es convoqui un pic es resolguin la promoció interna de les ofertes publiques dels anys 2019, 2020 i 2021. La previsió és que la convocatòria d’aquest nou sistema de provisió sigui el juny de 2023.

Concurs de trasllats funcionaris: publicat al BOIB llista definitiva adjudicacions llocs de treball

 

Al BOIB núm. 117 del 6 de setembre de 2022 es publica la Resolució per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte del procediment per proveir-los aprovat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre.

Llegeix més...
Pàgina 7 de 18